Trí nhớ tuyệt vời của sếp

Hai nhân viên nói chuyện với nhau.

- Sếp của tớ có trí nhớ siêu ghê. Năm vừa rồi tớ lỡ đi muộn có hai lần mà kỳ họp cơ quan nào ông ấy cũng cứ nhắc.

- Chưa bằng sếp cũ của tớ.

Tớ chuyển cơ quan 5 năm rồi, lại thay đổi chỗ ở đến hai, ba lần, vậy mà hồi cưới vợ cho con, ông ấy vẫn tìm được đến nơi để đưa thiệp mời.