Tiết mục hay của chó

Một anh đến nhà bạn chơi quá lâu mà chưa muốn về. Hết chuyện nói, người bạn nhìn con chó và hỏi chủ nhà:

- Này, cậu có thể để cho con chó của cậu biểu diễn một tiết mục gì hay cho tớ xem được không?

- Tất nhiên rồi. Tớ chỉ cần huýt sáo một tiếng là nó sẽ đi lấy mũ cho cậu rồi mở cửa tiễn cậu về ngay và luôn.