Thay đổi nhỏ với cầu thủ bóng đá

Trong trận đá bóng, trong lúc đứng làm hàng rào cho một quả đá phạt trực tiếp, John bị trái bóng trúng ngay vào chỗ hiểm, ngã lăn bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, John thấy mình nằm trong một bệnh viện. Nén đau, anh hỏi bác sĩ đứng gần đó:

- Bác sĩ, vết thương không quá nặng chứ? Tôi có thể tiếp tục chơi bóng chứ?

- Được, nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ.

- Hay quá! Nhưng có thay đổi gì vậy?

- Anh sẽ không được tiếp tục chơi cho đội bóng đá nam mà phải chuyển sang bóng đá nữ!