Tác dụng của hôn nhân

Vợ giọng buồn nói với chồng:

- Hồi mình đang yêu và lúc mới cưới cái gì của em, việc gì em làm anh cũng khen, vậy mà lâu nay em không còn được anh khen gì hết?

Chồng mắt sáng lên:

- Có thật là lâu rồi anh không khen em không?

- Nếu vậy em phải mừng mới đúng.

- Mừng là sao?

- Vậy là anh hết khùng rồi.

- @!@!