So sánh với chó

Bố vợ và con rể đi lên huyện.

Tới bờ sông, hai bố con nhìn thấy một con chó bơi ở dưới sông.

Bố vợ: Con có biết bơi không?

Con rể: Dạ, không ạ.

Bố vợ: Ui, mày không cả bằng con chó nữa à?

Con rể: Bố có biết bơi không ạ?

Bố vợ: Tất nhiên là có chứ.

Con rể: Thế bố cũng chỉ ngang với con chó thôi.

Bố vợ: (xù lông nhím).