Password...

Một người dùng Wifi gọi điện đến nhà cung cấp nọ khiếu nại về password.

- Tôi không hiểu bên các cô làm ăn kiểu gì mà password của tôi vẫn không hiển thị.

- Xin lỗi quý khách có thể nói rõ hơn được không?

- Vấn đề là bất cứ khi nào tôi gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao.

- Những ký tự đó là để bảo vệ quý khách. Ví dụ như có ai đó đứng sau lưng quý khách thì họ cũng không đọc được mật khẩu.

- Phải, nhưng chúng vẫn hiện lên ngay cả khi chẳng có ai đứng sau lưng tôi mà.

- ?!