Không thể từ từ

Một hành khách hớt hải gọi taxi.

- Ông làm ơn chở gấp tới phi trường.

Tài xế bắt chuyện:

- Ông đi chuyến bay nào?

- 386, đi Paris!

- Ồ, vậy thì việc gì phải gấp, radio đã thông báo là chuyến bay này bị hoãn rồi!

Ông tài xế tỏ ra sành sỏi việc nắm bắt thông tin.

- Khỉ ạ! Nhanh lên, tôi là phi công chuyến bay đó!

- !?