Hỏi khó

Một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự với nhau.

Cô gái buột miệng hỏi:

- Anh ơi!

- Gì em?

- Em hỏi thật anh đừng giận nhé.

- Ừ, em hỏi đi.

- Một tuần anh... tắm mấy lần?

- Uhm...

- Sao vậy anh?

- Em hỏi khó quá! Sao em không hỏi là mấy tuần anh tắm một lần đi?