Em ứ lấy chồng đâu

Em ứ lấy chồng IT đâu/ PC với Net ở trong đầu...

Em ứ lấy chồng công an đâu
Pháp luật luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu?

Em ứ lấy chồng bộ đội đâu
Mũ cối luôn luôn đội trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi bắn vào đâu?

Em ứ lấy chồng bác sĩ đâu
Nơi đây mùi thuốc nhức cả đầu
Về khuya hai đứa đang yên giấc
Giật mình hét lớn chích vào đâu?

Em ứ lấy chồng giám đốc đâu
Sổ sách luôn luôn ở trong đầu
Đêm nằm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh hỏi ký vào đâu?

Em ứ lấy chồng phi công đâu
Bay bay luợn lượn ở trên đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi tọa độ đâu?

Em ứ lấy chồng thầy giáo đâu
Sách vở luôn luôn ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh bảo "trả bài mau"?

Em ứ lấy chồng thợ điện đâu!
Cầu chì luôn luôn ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh hỏi: "Cắm vào đâu?"

Em ứ lấy chồng thợ may đâu
Chỉ kim luôn luôn ở trong đầu
Nửa đêm 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy: "Máy vào đâu?"

Em ứ lấy chồng IT đâu!
PC với Net ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy: "Nối mạng mau?"

Em ứ lấy chồng nông dân đâu!
Cày cuốc luôn luôn ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy: "Cuốc vào đâu?"

Em ứ lấy chồng công nhân đâu!
Kềm búa luôn luôn ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy: "Bổ vào đâu?"

Em ứ lấy chồng thợ lặn đâu!
Bơi bơi hụp hụp ở trong đầu,
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Dzật mình tỉnh dậy: "Lặn vào đâu?"

Em ứ lấy chồng thợ khoan đâu
Mũi khoan luôn luôn ở trong đầu
Nửa đêm hai đứa đang ngon giấc
Giật mình tỉnh dậy: “Khoan vào đâu?”

Em ứ lấy chồng giám sát đâu
Xe buýt vàng đỏ chạy trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi đồng phục đâu?

Em ứ lấy chồng lái buýt đâu
Suốt ngày đánh võng như con sâu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Anh dậy bóp còi, bóp rõ lâu!

Em ứ lấy chồng điều hành đâu!
Điện thoại chuông reo nhức cả đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh bảo: "Nào quay đầu"

Em ứ lấy chồng sửa xe đâu
Cà lê - tô vít ở trong đầu
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh dậy "ối chảy dầu"

Em ứ lấy chồng bán tem đâu
Vé tem luôn luôn ở trong đầu,
Đêm về 2 đứa đang ngon giấc
Giật mình anh nói: "Bóc tem mau"!

Em ứ lấy chồng chủ quán đâu
Cam bưởi, chanh, lê luôn trong đầu,
Đêm về hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh nói: "Vắt chanh mau".

Em ứ lấy chồng điền kinh đâu
Tăng tốc, nước rút luôn trong đầu,
Đêm về hai đứa đang ngon giấc
Giật mình anh nói: "Vượt rào mau".

Em ứ lấy chồng kinh doanh đâu
Cả ngày trả giá các mặt hàng
Đêm về hai đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi "Giá bao nhiêu"?

Em ứ lấy chồng nữa đâu anh
Nửa đêm nghe hỏi khổ quá trời
Một mình yên giấc quanh chăn ấm
Khỏi lo đánh thức hỏi đâu đâu.