Đặt câu có tính từ

Trong giờ Văn, thầy đồ bảo Quỷnh:

- Em hãy đặt cho thầy một câu trong đó có tính từ.

- Dạ, thưa thầy là “Tính từ đầu năm đến nay em bị bốn con điểm 0” ạ.

- Ừ giỏi lắm (nổi giận). Bây giờ cho em thêm một số 0 nữa là 5 con.

- Hu…hu.