Chữa bệnh nói tục

Hai nam giới nói chuyện với nhau: Tao hay văng tục khi nói chuyện quá mày ạ, giờ sao đây?

- Tớ hay văng tục khi nói chuyện quá, giờ sao đây?

- Ah… phải thay đổi, đại loại như lúc muốn chửi: “Mày ngu như con chó”, thì hãy suy nghĩ ra một câu khác nhẹ nhàng hơn ví dụ như “Cảm ơn bạn, ý kiến đó không phù hợp”.

- Uh, cảm ơn mày, ý kiến đó không phù hợp…