Bị bắt vì ho

Một thằng ăn trộm bị vào tù, cai ngục hỏi:

- Sao mày vào đây?

Tên ăn trộm trả lời:

- Em ho nên vào đây.

Cai ngục nói:

- Ho mà sao lại vào đây?

- Mày điên hả?

- Tao đập cho một trận bây giờ.

Tên ăn trộm trả lời:

- Em đang cạy tủ thì ho nên bị bắt vô đây mà.

- ?!!!