Bài phát biểu 20 phút

Ông giám đốc công ty cần phát biểu trong buổi lễ cuối năm. Ông nhờ cô thư ký soạn một bài phát biểu thật ấn tượng, dài khoảng 20 phút.

Khi trở về từ buổi lễ, ông giám đốc trông rất cáu kỉnh:

- Sao cô lại soạn một bài phát biểu dài đến cả tiếng đồng hồ? Hơn một nửa số khách tham dự đã bỏ về trước khi tôi phát biểu xong.

- Tôi soạn bài dài 20 phút như ông yêu cầu đấy chứ - Cô thư ký ngơ ngác - Với lại tôi có kẹp thêm 2 bản copy của bài phát biểu như mọi khi mà…