Ai thông minh hơn

Anh chàng A lái chiếc xe mới toanh đến chỗ B và nói:

- Mày cho tao cầm chiếc xe này với giá 1 đô la, 2 tháng sau tao sẽ đến chuộc.

- Ok thôi.

A hả hê đi kể với C:

- Thằng B nó ngu lắm mày ạ, nó giữ xe cho tao 2 tháng mà chỉ lấy có 1 đô la! Ha Ha Ha!

Thằng C kể lại với B và chửi B ngu. B trả lời:

- Thế mày thấy có ai cho người khác mướn xe 2 tháng mà còn phải trả lãi thêm 1 đô la không?

- ?!!!