Ai không hiểu ai

Tèo đi học về với vẻ mặt buồn thiu.

- Bố:Có chuyện gì mà buồn thế con?

- Tèo: Hôm nay con trả bài bị điểm kém bố ạ.

- Bố (Trừng mắt quát): Tại sao con lại điểm kém? Con có hiểu câu hỏi của thầy giáo không?

- Tèo: Dạ có chứ ạ. Nhưng khổ nỗi thầy giáo lại không hiểu câu trả lời của con.

- Bố: ?!