Thế thì chưa đọc

Anh chàng gặp bạn của mình và hỏi:

- Cậu có đọc tờ giấy tớ gửi chưa?

Cậu bạn suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi ngược lại:

- Có phải tờ giấy đòi tiền tớ thiếu cậu phải không?

- Ừ, đúng rồi.

- Thế thì tớ chưa đọc…