Thay đổi rất nhiều sau khi lấy vợ

Hai người bạn từ thời tiểu học tình cờ gặp lại, kéo nhau vào quán nhậu hỏi han tâm sự.

Một người hỏi:

- Trước khi lấy vợ mày làm gì?

- Thất nghiệp!

- Thế sau khi lập gia đình?

- Tao làm không hết việc.

- ???