Nai vàng hóa thành sư tử

Ngày Tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách.

Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi:

- À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi?

Người kia thoáng buồn rồi đáp:

- Hết rồi cậu ạ! Chẳng thấy bóng dáng con nai vàng đâu cả!

- Sao vậy?

- Mình đã cưới con nai vàng rồi, nhưng bây giờ, nó đã hoá ra con sư tử!

- !?